San Bernharda Häringa o Papi Ivanu XXIV.

Redemptorist i teolog p. Bernhard Häring zapisao je svoj san o budućem (fiktivnom) Papi Ivanu XXIV. koji bi nastavio ekumensko djelo koncilskoga Pape Ivana XXIII. Tekst je objavio u svojoj ekleziološkoj viziji ‘Es geht auch anders’.