Anketa među redovnicama: tri četvrtine se žale na diskriminaciju

Osnovan u Španjolskoj, Red karmelićanki milosrđa aktivan je u cijelom svijetu. Ali koliko god da su pokrajine ili provincije zajednice različite, sestre se posvuda žale na diskriminaciju žena u Crkvi.

Istraživanje u Redu karmelićanki milosrđa pokazalo je da se više od tri četvrtine sestara reda, koji je osnovan u Španjolskoj, žali na diskriminaciju žena u Crkvi. 77,8 posto ispitanica iz redovničkih provincija Afrike, Amerike, Europe, Indije, Japana i Filipina smatra da primat muškaraca nad ženama u Crkvi “izvrće poruku Evanđelja i za mnoge je iskrivljuje upravo Crkva”, izvijestio je španjolski časopis Vida Nueva pozivajući se na sada predstavljeno istraživanje redovničke zajednice. Gotovo 10 posto, s druge strane, podržalo je tvrdnju da bi tradicionalne rodne uloge mogle pružiti “sigurnost s obzirom na modu i ideologije svake ere”.

Nadalje, 73,3 posto ispitanih sestara reklo je da bi redovnice trebale biti kritičnije prema patrijarhalnoj crkvenoj strukturi općenito. 7,2 posto traži od redovnica da učine više na ublažavanju sukoba unutar Crkve jer oni predstavljaju prijetnju zajednici. 43,3 posto redovnica izjavilo je da su doživjele diskriminaciju od strane muškaraca u Crkvi. Biskupi i uglavnom svećenici prema njima su se ponašali “kao prema maloljetnicama” i zahtijevali su od njih marljivo služenje. Također im je često uskraćeno pravo da govore u svoje ime.

Mlađe sestre su često manje kritične

Prema rezultatima ankete, ispitane karmelićanke bile su posebno kritične prema patrijarhalnoj strukturi i kulturi u Crkvi, posebice one redovnice u dobi između 45 i 59 godina te između 60 i 69 godina. Mlađe sestre do 45 godina imale bi blaže mišljenje o ovoj temi.

Najčešći razlozi za diskriminaciju žena u Crkvi su: klerikalizam, mačoizam u društvu i protivljenje promjenama. Najvažniji koraci ka Crkvi bez diskriminacije žena su obrazovanje za veću jednakost, veća prisutnost žena na odgovornim mjestima u Crkvi i odvajanje vlasti i ređenja. Istraživanje je provedeno kao priprema za Generalni kapitul Reda koji je već održan.

Red karmelićanki milosrđa osnovala je 1826. udovica Joaquina de Vedruna u Vichu (Španjolska), a 1860. papa Pio IX. priznao ih je kao kongregaciju papinskoga prava. Utemeljiteljicu je 1959. kanonizirao papa Ivan XXIII. Sestre su posebno uključene u obrazovanje, katehezu, sestrinstvo i socijalni rad. Tijekom 2015. redu je pripadalo više od 1800 sestara u gotovo 250 zajednica diljem svijeta (kna; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.