Umjesto kancelara, u biskupiji Padova imenovana kancelarka

Pravnica Sara Ruffato, 49-godišnjakinja iz Mire (Ve), je od siječnja 2023. kancelarka dijecezanske kurije u Padovi. Imenovao ju je biskup Claudio Cipolla. Sara je prva žena u Padovi na ovoj službi.

Iako se nerijetko govori o nedostatku župnika i premda nema kanonskog zakona koji bi zabranjivao ženama službu kancelarke biskupije, u našoj se krajevnoj Crkvi ni u jednoj od nad/biskupija to još nije dogodilo. Za biskupa u Padovi nije bio problem da umjesto kancelara, imenuje kancelarku.

Sara Ruffato, magistrica prava sa Sveučilišta u Bologni, stekla je licencu iz kanonskog prava na Fakultetu kanonskog prava San Pio X. u Veneciji 2010. godine. Tu je 2015. godine obranila i doktorsku disertaciju pod naslovom „Margarita Bernardi Compostellani iunioris. Edizione critica“, koja je objavljena u kolekciji Tesi-Diritto canonico istog fakulteta.

Bilježnik je Kurije u Padovi od rujna 2017., braniteljica veze dijecezanskog crkvenog suda u Padovi od 2020. te je upisana u popis odvjetnika Regionalnog crkvenog suda Triveneto, gdje trenutno obavlja dužnost braniteljice veze. Sara Ruffato preuzima posao od mons. Tiziana Vanzetta, koji je bio kancelar od 2004. godine, a koji će ostati sudski vikar dijecezanskog crkvenog suda te predavač kanonskog prava na Fakultetu kanonskog prava San Pio X. u Veneciji.

Pretjerano bojažljiva i strukturirana Crkva može biti vječito kritična prema svim diskursima o obrani prava žena i neprestano ukazivati na moguće rizike i zablude takvih tvrdnji. Nasuprot tome, živa Crkva može reagirati tako da posveti pozornost legitimnim zahtjevima žena koje zahtijevaju veću pravdu i jednakost. Živa Crkva se može prisjetiti povijesti i prepoznati dugu nît autoritarnosti muškaraca, podložnosti, raznih oblika porobljavanja, zlostavljanja i nasilja u kojem dominiraju muškarci. S tim gledištem i ona sama će moći uzeti k srcu te zahtjeve za poštivanjem prava žena i ponuditi uvjerljiv doprinos većem reciprocitetu između muškaraca i žena premda se ne slaže sa svim onim što neke od feminističkih skupina predlažu.

Papa Franjo, Christus vivit, 42.

Kancelar ili kancelarka je figura koju predviđa Zakonik kanonskog prava (kan. 482) i njegova glavna zadaća je voditi brigu da se kurijalni spisi sastavljaju i otpremaju te da se čuvaju u arhivu kurije. Iako se nerijetko govori o nedostatku župnika i premda nema kanonskog zakona koji bi zabranjivao ženama službu kancelarke biskupije, u našoj krajevnoj Crkvi još se ni u jednoj od nad/biskupija nije dogodilo da dijecezanski biskup na tu službu imenuje vjernicu laikinju ili vjernika laika (diocesidipadova.it; fratellanza.net).

VIDEO

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.