Bivši članovi podnijeli pritužbu protiv Opusa Dei

Važi li osnivač Opusa Dei više u organizaciji od Pape? Bivši članovi ove osobne prelature sada iznose tu pritužbu. Oni također kritiziraju unutarnja pravila koja su iznad statuta koji je izdao Vatikan.

U Španjolskoj su dva bivša člana Opusa Dei pokucala na vrata Apostolske nuncijature da podnesu prijavu više bivših članova protiv osobne prelature zbog institucionalne prijevare pri donošenju propisa. Oni optužuju Opus Dei da potkopava Papinu kanonsku zakonodavnu nadležnost korištenjem vlastitog internog skupa pravila, izvijestila je u ponedjeljak 3. srpnja španjolska novinska stranica “Religión Digital”, citirajući pritužbu podnesenu Apostolskoj nuncijaturi u Madridu.

Bivši članovi iz različitih zemalja, od kojih je jedan pripadao Opusu Dei 42 godine, obratili su se stoga sa svojom zabrinutošću Dikasteriju za kler i Dikasteriju za nauk vjere. Tekst pritužbe napisan na osam jezika i koji je također elektronički poslan u Rim, predan je na ulici, jer im nije bilo dopušteno ući u Apostolsku nuncijaturu.

Autori tužbe opisali su svoje kritike kao “neosporne”, navodi se. Četrdeset i šest internih dokumenata Opusa Dei priloženih pisanoj pritužbi navodno pokazuje da je udruga bila nelojalna Papi, Crkvi i članovima Prelature. Unutar organizacije postoje brojne interne norme koje se moraju poštovati, ali statuti koje je izdao Papa nisu odlučujući za život unutar Opusa Dei.

Antonio Moya

Osnivač Opusa Dei dobiva “mesijansku auru”.
“Najgora stvar je što je ova pozadina pravila polazna točka za zlouporabu moći, zlouporabu savjesti te duhovničko i seksualno zlostavljanje”, rekao je jedan od potpisnika pritužbe, Antonio Moya, prenosi Religion Digital. Bivši članovi su u svojoj pritužbi namjerno izbjegli označiti Opus Dei kao sektu jer bi ga, po njihovom mišljenju, Vatikan trebao sam tako klasificirati. Ali Moya nastavlja: “Opus se temelji na asimetričnom odnosu koji pokazuje obilježja destruktivnog kulta.” Prema njegovim riječima, s tim u vezi problem je idealizacija lika osnivača Opusa Dei, svetog Josemarije Escrive. Okružuje ga “mesijanska aura” unutar organizacije, što ga čini važnijim od pape i ravnopravnim s Mojsijem ili sv. Pavlom.

U travnju, na Izvanrednoj glavnoj skupštini, Opus Dei je raspravljao o izmjeni Statuta iz 1982. godine. Povod za to bila je prošlogodišnja reorganizacija organizacije od strane pape Franje. U dekretu “Ad charisma tuendum” (Radi zaštite karizme) poglavar Crkve odredio je da ubuduće Opus Dei u Vatikanu više neće biti podređen Dikasteriju za biskupe, nego Dikasteriju za kler. Osim toga, sljedeći prelati koji budu predvodili Opus Dei više neće imati rang biskupa. Opus Dei treba prilagoditi svoje statute novim papinskim zahtjevima i predati ih nadležnim vatikanskim Dikasterijima. Sveta Stolica pridržava pravo izrade, izmjene i dopune i uvođenja novih propisa (katholisch.de; religiondigital.org; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.