Fiducia Supplicans. Kardinal Zuppi naglašava jedinstvo s Papom

Kao predsjednik Talijanske biskupske konferencije (CEI), kardinal Matteo Zuppi jedan je od najpoznatijih crkvenih ljudi u Italiji. Sada je održao odličan govor o krizi u Crkvi – i jasno podržao papu Franju.

U raspravi o blagoslovu istospolnih parova talijanski kardinal Matteo Zuppi odlučno je stao u obranu linije pape Franje. U uvodnom obraćanju Stalnom vijeću Talijanske biskupske konferencije u ponedjeljak, 22. siječnja, Zuppi je rekao da talijanski biskupi prihvaćaju vatikanski dokument „Fiducia supplicans“ u duhu milosrđa. Tekst o mogućem blagoslovu istospolnih parova pokazuje „pogled Crkve pun ljubavi na svu Božju djecu“ bez ukidanja obvezujućeg učenja Crkve.

Zuppi je objasnio: „Bog želi da se svi ljudi spase“. Stoga je posao Crkve da radi za sve ljude, svaku osobu. Ne smijemo zaboraviti da svi krštenici imaju puno dostojanstvo djece Božje i kao takvi su naša braća i sestre.

S tim u vezi, kardinal Zuppi podsjetio je i na nedavnu intervenciju kardinala Giuseppea Betoria u Avvenireu, u kojem firentinski nadbiskup pojašnjava: „Nije riječ o proširenju pojma braka, nego o konkretnoj primjeni uvjerenja vjere da Božja ljubav nema granica i da je upravo to djelo osnova za prevladavanje teških situacija u kojima se čovjek nalazi. Blagoslovi su pastoralni izvor, a ne rizik ili problem“, gesta koja „ne želi ništa sankcionirati ili ozakoniti“, u kojim „ljudi mogu iskusiti blizinu Oca“. I dodaje: „Razmišljanje o istini i njezino naviještanje u ovim terminima ne oduzima ništa od njezine cjelovitosti, nego posvješćuje tijesnu vezu između Božje spasenjske volje i povijesnog stanja čovjeka. To je pastoralna vrijednost kršćanske istine, koja je uvijek usmjerena na spasenje“, komentirao je kardinal Zuppi: „Bog želi da se svi ljudi spase: stoga je zadaća Crkve da se za svakoga pojedinog zanima. Ne smijemo zaboraviti da svi krštenici uživaju puno dostojanstvo djece Božje i kao takvi su naša braća i sestre“.

Ovaj 68-godišnjak je nadbiskup Bologne i predsjedatelj je Talijanske biskupske konferencije (CEI) od svibnja 2022. godine. Sa 231 članom ovo je daleko najveća biskupska konferencija u Europi. Tekst „Fiducia supplicans“ izazvao je oštre unutarcrkvene rasprave u nekim dijelovima Katoličke crkve diljem svijeta.

Crkva dezorijentirana nakon koronakrize

Zuppi se u svom govoru pobliže osvrnuo na aktualnu krizu u Katoličkoj crkvi. Slično velikim dijelovima društva, Crkva je od kraja pandemije korone izgledala dezorijentirano. Osjeća se pad, što pokazuju pokazatelji kao što su pad svećeničkih zvanja i pohađanja Crkve, kao i smanjena društvena relevantnost Crkve. Taj se osjećaj propadanja širi među svećenicima i vjernicima, a Crkva koja je previše zaokupljena sama sobom postaje neprivlačna, posebice za mlade.

S obzirom na ovu situaciju, Zuppi je pozvao Crkvu da ponovno postane svjesna svog poslanja: Crkva je danas pozvana „biti svoja, otvorenog uma, hrabrog srca i dalekovidnog promišljanja“. Bog ju je pozvao s obzirom na glad za smislom i vjerom među tolikim ljudima te raširenu dezorijentiranost i izolaciju. Stoga, nastavlja Zuppi, sadašnjost nije samo doba sekularizacije, nego i Crkve. Nije vrijeme pada, već vrijeme poziva da budemo Crkva Božja. „Nemojmo dopustiti da nas zastraši kultura u kojoj je vjera u padu“, naglasio je Zuppi.

Podsjetio je da je Crkva u proteklih 50 godina prebrodila mnoge krize „jer se njezini pastiri nisu bojali naviještati Evanđelje i bili su svjesni da imaju poslanje“. I tada je pisalo da je kršćanstvo osuđeno na propast. „Neka nas ne uplaši krhkost i malenost! One nisu samo pokazatelji problema, nego svakodnevna stvarnost u kojoj Crkva oduvijek živi“, istaknuo je kardinal. Zuppi je održao govor pred Stalnim vijećem CEI-a. Ono se sastoji od predsjedništva nacionalne biskupske konferencije, predsjedatelja 16 regionalnih biskupskih konferencija u Italiji i predsjedatelja 12 stalnih povjerenstava Biskupske konferencije (kna; fratellanza.net).

VIDEO

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.