Ignacije Antiohijski

Ignacije Antiohijski († 2. st.) svoja je najpoznatija djela stvorio na putu – na putu prema vlastitom smaknuću.

O samom njegovu životu malo se zna: Ignacije je bio biskup u Antiohiji (danas Antakya u Turskoj), trećoj najvažnijoj metropoli tadašnjeg Rimskog Carstva.

Prema Djelima apostolskim, ovdje su se vjernici prvi put nazivali “kršćani” (usp. Dj 11,26), a grad je odigrao presudnu ulogu u naviještanju na europskom kontinentu.

Vjerojatno za vrijeme cara Trajana (110.-117.), Ignacije je uhićen zbog svoje vjere i deportiran u Rim. Na dugom putu do tamo napisao je sedam poslanica zajednicama u Maloj Aziji i Rimu (Efežanima, Magnežanima, Tralcima, Rimljanima, Filadelfljanima, Smirnjanima, Polikarpu), koje su danas među rijetkim izvorima za ranu crkvenu i dogmatsku povijest.

Ignacije je upozoravao na hereze, branio hijerarhijske crkvene strukture i opisao svoju čežnju da umre za Krista. Naglašavao je jedinstvo Crkve i prvi je upotrijebio izraz “sveobuhvatna” (grčki: katolička). Naposljetku, Ignacije je ubijen u Rimu. Ubraja se među apostolske oce. SPomendan mu je 17. listopada (katholisch.de; fratellanza.net).

VIDEO

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.