Papa i za žene u potpunosti otvara službu lektorata i akolitata

Franjo mijenja Zakonik kanonskog prava (ZKP, CCC) glede liturgijskih službi. Sada je pravno reorganizirao praksu koja već dugo postoji u svijetu: Prema novoj odredbi žene mogu službeno obnašati dužnost lektora i pomagati u pričešćivanju. Sada mogu biti i trajni akoliti u stabilnom i institucionaliziranom obliku s određenim mandatom.

U Katoličkoj crkvi žene sada mogu i službeno obnašati dužnost lektorice i pomoćnice u pričešćivanju. Djevojkama i ženama također je omogućeno da budu i službeno imenovane poslužiteljice oltara. Odgovarajućom promjenom kanonskog prava, papa Franjo pravno je reorganizirao praksu koja već dugo postoji u cijelom svijetu.

Apostolskim pismom Spiritus Domini (Duh Gospodnji) u obliku motuproprija Papa je promijenio kanon 230 § 1 crkvenog zakonika (ZKP-a) koji je spominjao samo “laike muškarce”. Prema tome, kršteni laici odgovarajuće dobi i sposobnosti mogu “biti trajno postavljeni u službu letora i akolita s utvrđenim liturgijskim obredom”. Međutim, s tim nije povezano “pravo Crkve na uzdržavanje ili naknadu”.

Do sada su žene i nezaređeni muškarci mogli privremeno preuzeti zadaću lektora i kantora. Tamo gdje je bilo potrebno, i muški i ženski laici mogli su moliti liturgijske molitve, krstiti i dijeliti pričest. Novo je to što su ove službe povezane sa službenim zadatkom lektora ili akolita.

Nekada su ove službe bile međupostaje na putu za ređenje đakona i svećenika

Obje su službe nekad pripadale takozvanim manjim redovima i bile su posredne postaje na putu do ređenja za đakona i svećenika. Nakon Drugog vatikanskog koncila (1962.-1965.) te su službe odvojene od službi za ređenje (đakon, svećenik, biskup) 1972. godine, ali još uvijek su bile pridržane samo muškarcima.

Za svoju se odluku papa Franjo pozvao na zahtjev Sinode biskupa za preispitivanjem teološkog konteksta. Teološko opravdanje službe lektora i akolita sada se isključivo temelji na sakramentu krštenja svih vjernika, kroz koji oni također imaju udjela u Kristovu “kraljevskom svećenstvu”.

Zadaće akolita (crkveni latinski acolythus < grčki ἀϰόλουϑος: pratitelj) danas prvenstveno uključuju podjelu pričesti i službu oltarskog poslužitelja (priprema darove na oltaru, purificira kalež i slično), ali i voditelja liturgijskih molitvi, poput pobožnosti krunice, ili izlaganja Presvetog Oltarskog Sakramenta za adoraciju, piše KNA.

Sinoda biskupa pozvala je Papu na ovu promjenu

Podsjećamo, u Završnom dokumentu Sinode o Amazoniji, koji je izglasan 26. listopada 2019. godine, te potom predan Papi, paragraf 102. govori o “ženama žrtvama fizičkog, moralnog i vjerskog nasilja, uključujući i ubojstva žena”, a zatim traži “reviziju motu proprija Ministeria quædam svetog Pavla VI. kako bi i žene pripremljene na odgovarajući način mogle primati službe lektorata i akolitata, između ostalih službi koje mogu imati. U novim kontekstima evangelizacije i pastoralne skrbi u Amazoniji, gdje većinu katoličkih zajednica vode žene, tražimo da se stvori institucionalna služba ‘žene voditeljice zajednice’, dajući toj službi priznanje, u službi promjenjivih potreba evangelizacije i pozornosti prema zajednici” (kna; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.