Papa imenovao Alfonsa Amarantea novim rektorom Lateranskog sveučilišta

Papa Franjo imenovao je 1. kolovoza, na spomendan sv. Alfonza M. Liguorija, o. Alfonsa V. Amarantea, C.SS.R., dosadašnjeg dekana Papinskog višeg instituta za moralnu teologiju ad instar Facultatis (Accademia Alfonsiana), rektorom Papinskog lateranskog sveučilišta, dodjeljujući mu ujedno i naslov nadbiskupa Sorresa, nekadašnje dijeceze na Sardiniji.

Franjo u pismu profesoru Amaranteu najavljuje početak procesa preustroja rimskih papinskih akademskih institucija za 12. rujna. Amarante nasljeđuje profesora Bonoma, kojeg je papa zauzvrat imenovao glavnim savjetnikom Države Vatikanskog Grada.

„Naviještati istinu i radost Evanđelja kroz studij, razmišljanje i akademski rad“ važna je zadaća koju obavlja Papinsko lateransko sveučilište, naznačio je Papa u pismu novom rektoru Sveučilišta, p. Alfonsu V. Amaranteu, dosadašnjem dekanu Papinskog višeg instituta za moralnu teologiju ad instar Facultatis (Accademia Alfonsiana), kojemu se dodjeljuje naslov nadbiskupa s dodjelom naslovne stolice u Sorresu. Amarantea je Franjo izabrao da naslijedi profesora Vincenza Bonoma, koji je zauzvrat imenovan glavnim savjetnikom Države Vatikanskog Grada.

Proces reorganizacije

Papa u pismu najavljuje da će 12. rujna započeti proces preustroja rimskih Papinskih akademskih institucija. Novi će rektor stoga imati zadatak razumjeti “uključivanje Lateranskog sveučilišta” u ovaj proces koji želi Papa, a koordinira Dikasterij za kulturu i edukaciju. Proces kojemu će Amarante, piše Franjo, pridonijeti “inteligencijom, razboritošću, kreativnošću i hrabrošću”. Zadaća povjerena prelatu bit će “zamorna i puna nade”, budući da je pozvan “dovršiti posao koji je tako dobro započeo” njegov prethodnik, tj. “učiniti Lateransko sveučilište snažnijim i okretnijim” upravo da nastavi s navještajem evanđelja. „Papino sveučilište – piše Franjo – morat će uroniti u ovu misiju, svjesno posebne blizine Petrova nasljednika i njegove zadaće potvrđivanja braće, i to u povijesnoj, crkvenoj i kulturnoj etapi u koju nas je Gospodin pozvao da živimo”.

Nova imenovanja na Lateranu

Franjo potom u pismu također najavljuje imenovanje direktora uprave, kako bi se rektoru Amaranteu moglo pomoći “u administrativnom i gospodarskom upravljanju, te u razradi plana razvoja koji će Lateransko sveučilište učiniti protagonistom crkvenog i građanskog sveučilišnog sustava”. Nadalje, Amarante će biti podržan od strane nadležnih sveučilišnih tijela “u didaktičkom i administrativnom planiranju, osluškujući znakove vremena, nadograđujući suradnju s Papinskim institutima koji su umetnuti ad instar Facultatis na Sveučilištu”. Vrhovno koordinacijsko vijeće također će podržavati novog rektora, čijim će se već predviđenim osobama pridružiti “drugi kvalificirani predstavnici Rimske kurije i sveučilišnog svijeta, kako bi se također institucionalno izrazila snažna veza između Lateranskog sveučilišta i Apostolske Stolice”.

Životopis novog rektora i nadbiskupa Amarantea

Imenovani nadbiskup Alfonso V. Amarante, C.SS.R., rođen je u Paganiju (Salerno) 26. prosinca 1970. Studirao je kao član Kongregacije Presvetog Otkupitelja (C.SS.R., redemptoristi) u Napulju. Jednostavne zavjete položio je 29. rujna 1993., a doživotne 29. rujna 1996. Za svećenika je zaređen 21. lipnja 1997. godine. Nakon što je 1996. stekao diplomu iz teologije na Papinskom teološkom fakultetu južne Italije u Napulju, stekao je licencijat iz crkvene povijesti 1999. na Papinskom sveučilištu Gregoriana i doktorat iz teologije 2002. Specijalizirao je studij moralne teologije na Alfonzijanskoj akademiji (Accademia Alfonsiana).

Obnašao je sljedeće službe: ekonom i pomoćni odgojitelj studenata Redemptorističke provincije Južne Italije (2000.-2002.); od 2003. gostujući profesor na Accademia Alfonsiana, zatim redoviti profesor od 2017.; ravnatelj Collegio Maggiore Sant’Alfonso u Rimu za svećenike studente redemptoriste (2002.-2007.); voditelj Redemptorističke službe za mlade Provincije redemptorističkih misionara južne Italije (2008.-2011.); predavač na Papinskom teološkom fakultetu južne Italije u Napulju i na Papinskom sveučilištu Urbaniana (2008.-2016.); savjetnik Provincije redemptorista južne Italije (2011.-2014.); dopredsjednik na Accademia Alfonsiana (2013.-2018.); član i blagajnik Talijanske udruge profesora crkvene povijesti (2017.-2023.); od 2002. dopredsjednik udruge Editiones Academiae Alfonsianae – Edacalf; od 2011. konzultator Dikasterija za kauze svetaca; od 2014. glavni urednik i član znanstvenog odbora časopisa Spicilegium Historicum CSR; od 2017. profesor moralne teologije na Papinskom lateranskom sveučilištu i suodgovoran za formaciju laika povezanih s redemptoristima; od 2018. dekan, odnosno predsjednik Papinske Alfonzijanske akademije (Accademia Alfonsiana) i tajnik Konferencije rektora rimskih papinskih sveučilišta i ustanova; od 2019. Vizitator Agencije Svete Stolice za vrednovanje i promicanje kvalitete crkvenih sveučilišta i fakulteta (AVEPRO) (vatican.va; vatican news; ika; fratellanza.net)

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.