Papa: Ako ne poštujemo žene, naše društvo neće napredovati

„Da dostojanstvo žena i njihovo bogatstvo budu priznati u svakoj kulturi i da prestane diskriminacija čije su one žrtve u raznim dijelovima svijeta“. Ovo je Papina molitvena nakana za mjesec travanj, koju prenosi putem Papine svjetske molitvene mreže. Papa je uputio apel na sve da poštuju žene te na vlade da rade na stvarnom priznavanju njihovih prava, izvijestio je 2. travnja Vatican News.

Molitvena nakana koju papa Franjo povjerava cijeloj Crkvi za mjesec travanj preko Papine svjetske molitvene mreže posvećena je ženama. „Za ulogu žene“, naslov je videozapisa stvorenog na tu temu i koji počinje snažnim riječima o uvjetima žena: „U mnogim dijelovima svijeta žene se tretiraju kao prvo što valja odbaciti. Postoje zemlje u kojima je ženama zabranjen pristup pomoći za pokretanje posla ili školovanje. Nadalje, na tim mjestima podliježu zakonima koji ih tjeraju da se odijevaju na određeni način. A u mnogim se zemljama genitalno sakaćenje prakticira i danas“.

Jednako dostojanstvo žena nije priznato

Mnoge su žene iskorištavane i marginalizirane, žrtve zlostavljanja i zlouporaba, nastavlja Franjo, ali ne smijemo ženama oduzeti „njihov glas“. Papa naglašava kako su na riječima svi suglasni „da muškarci i žene imaju jednako dostojanstvo kao osobe“, ali u praksi se „to ne događa“. „Potrebno je da se vlade obvežu na uklanjanje diskriminirajućih zakona, u svakom dijelu svijeta, i da rade na tome da zajamče ljudska prava žena“.

Poštujmo žene

Apel pape Franje je jasan: „Poštujmo žene. Poštujmo ih u njihovom dostojanstvu, u njihovim temeljnim pravima. Ako to ne učinimo, naše društvo neće napredovati“. Zatim Papa formulira nakanu predloženu Crkvi za ovaj mjesec: „Molimo da dostojanstvo žena i njihovo bogatstvo budu priznati u svakoj kulturi i da prestane diskriminacija čije su one žrtve u raznim dijelovima svijeta“.

„Papin video“ za travanj

Azijatkinja sa suzama u očima, Indijka iza rešetki, skupine žena žrtvi silovanja protjerana iz svojih sela u Africi, redovi tinejdžerica koje čekaju da se podvrgnu praksi genitalnog sakaćenja, dvije potpuno pokrivene žene u Afganistanu. Video koji prati Franjinu molitvenu nakanu otvara se dramatičnim slikama. Papa podsjeća na udaljenost i razlike između načelnih izjava o jednakom dostojanstvu žena i stvarnosti činjenica. Papa navodi konkretne primjere apelirajući na vlade da osiguraju ženama temeljna prava.

Nekoliko poraznih podataka

Riječi koje prate video sadrže nekoliko podataka koji pokazuju kako žene još uvijek ne uživaju iste mogućnosti kao muškarci. Počevši od tržišta rada: „Manje od jedne od dvije žene u svijetu radi, a žene zarađuju 23% manje od muškaraca“. Isto vrijedi i za obrazovanje, ako uzmemo u obzir „da su u nekim zemljama odrasle žene koje znaju čitati i pisati manjina: na primjer, u Afganistanu ih je 23%, u Nigeru 27%“. Sve se to pretvara u ozbiljne ekonomske poteškoće, toliko da UN Women, organizacija Ujedinjenih naroda koja pruža programe i putove koji podupiru ljudska prava žena, „procjenjuje da će do 2030. godine 8% žena i djevojaka živjeti u uvjetima ekstremnog siromaštva, dok 25% žena neće imati dovoljno hrane.“

Za Crkvu je bitna prisutnost žena

Poštivanje dostojanstva svih ljudi središnja je tema kršćanstva. Život svake osobe je svet jer je stvorena na Božju sliku i priliku, bez razlika između muškarca i žene, a tema uloge žene istaknuta je i u sažetku XVI. opće redovne skupštine Biskupske sinode prošle godine u listopadu.

Sa svoje strane, otac Frédéric Fornos S.J., međunarodni direktor Papine svjetske molitvene mreže, podsjeća da je „od početka Isus prihvaćao žene kao učenice“ što je u suprotnosti s tadašnjim društvom. „Kroz povijest – navodi on – žene su unijele pravi duhovni dinamizam u Crkvu: Terezija Avilska, Katarina Sijenska, Terezija iz Lisieuxa, priznate kao ‘učiteljice Crkve’, i bezbrojne druge svete žene“. Za o. Fornosa stoga je potrebno nastaviti „prepoznavati njihove uloge unutar Crkve“. „Prvi aspekt već je očit: bez aktivnog sudjelovanja žena, kršćanska zajednica, da je tvrtka, propala bi“, zaključuje o. Fornos (vatican news; ika; fratellanza.net).

VIDEO

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.