Žene i đakonat

Radi se o istinskoj integraciji i o temeljitoj reviziji antropološke i ekleziološke paradigme, kako bismo na dublji način bili Božji narod, zajedništvo karizmi i službi koje Duh nastavlja nadahnjivati i odobravati od prvog časa, a što ovaj put postaje vapaj, te zahtjeva hrabrost u razlučivanju i povjerenje u poduzimanje konkretnih koraka. Borimo se da ne ostane sve na znanstvenim raspravama zatvorenim u starim mješinama koje sprečavaju da novo vino postane slavlje života, služenja i oslobođenja.

Alfonso V. Amarante: Izazov suverenizma

Može li dobrobit jednog naroda biti superiornija od dobrobiti drugog naroda? Je li opravdano neselektivno iskorištavanje zemaljskih resursa od strane manjine u vlastite svrhe?