Pravo glasa za ženu – Vatikan se kreće

Na sljedećoj Biskupskoj sinodi u Rimu žena će prvi put imati pravo glasa. To je dobar znak, piše Agathe Lukassek. No nakon imenovanja Nathalie Becquart za podtajnicu moraju uslijediti daljnji koraci.