Kardinal s 13, Papa s 37, prije 500 godina umro je papa Lav X.

Kada se govori o najneprikladnijim papama u crkvenoj povijesti često se pojavljuje i ime ovog princa Medici: Lav X. mislio je da su upiti Martina Luthera obična “prepirka redovnika” – i radije je uživao u svom dvoru.