Andrea Grillo: Blagoslov je jezik blagosti

Andrea Grillo je profesor teologije na Papinskom institutu za liturgiju Svetog Anselma u Rimu. S njim je o novom dokumentu o blagoslovima za Rai razgovarao Pierluigi Mele

Andrea Grillo: Novo Povjerenstvo o đakonicama i budućnost tradicije

Otkad smo, enciklikom Pacem in terris, formalno prihvatili da je javna uloga žene za Crkvu “znak vremena”, iz kojeg Crkva može i mora učiti, čitavo proučavanje prošlosti nikada ne može nadomijestiti novost ovog novog stanja, započetog u devetnaestom stoljeću i uspostavljanog desetljećima barem u znatnom dijelu svijeta.