Riccardi: više prostora ženama da se zaustavi propadanje Crkve

“Krizu Crkve ne određuju vanjski čimbenici, poput progona, komunizma. Ona dolazi iz unutarnjih razloga i iz odnosa s društvom. Pravi problem je privlačnost”. Katoličanstvo “gori”, kao u noći između 15. i 16. travnja 2019., kada je izgorjela katedrala Notre-Dame de Paris. Ta vatra otvara knjigu “La Chiesa brucia. Crisi e futuro del cristianesimo” [“Crkva gori. Kriza i budućnost kršćanstva”], Andree Riccardija. Autor analizira propadanje talijanske i europske Crkve, što otvara raspravu o idejama kako iz toga izaći.