Nova isusovačka provincija Srednje Europe, ‘snažni signal protiv nacionalizma’

Za p. Bernharda Bürglera, prvog provincijala nove provincije Srednje Europe koja će obuhvatiti 442 isusovca, raspoređena na 36 mjesta, ovo je “snažan signal protiv novonastalog nacionalizma”. Isusovački red najbrojniji je muški red u Katoličkoj crkvi s preko 15.000 članova. U hrvatskoj provinciji (Hrvatska, Srbija, BiH, Kosovo, Crna Gora) trenutno ima nešto više od 100 članova.