Manila, karantena viđena iz siromašnih baraka – bidonville

Kako se mjere zamišljene za standarde u zapadnim gradovima mogu primijeniti na periferije gradova trećeg svijeta – baraccopoli, favela, bidonville [od francuskog bidon, “kanta (za smeće)” i ville “grad”, to je “grad kanti”, lima itd.)]?