Obraćenje biskupa Romera – II. dio

Romera su i teolozi vidjeli kao mučenika. Karl Rahner se u posljednjim godinama života često pozivao na njega. Jürgen Moltmann u svom kristološkom djelu “Put Isusa Krista” uz Dietricha Bonhoeffera navodi i Romera kao istaknuti primjer modernog mučenika. Jon Sobrino u članku “Isus Galilejac iz salvadorskog konteksta” piše: “U salvadorskom kontekstu mučenik je onaj koji daje svoj život u obranu siromašnih i na taj način svjedoči da Isus jest Krist. Mučenici su stoga oni koji su istaknuti u milosti, koji vole i brane žrtve, koji tu ljubav transformiraju u borbu za pravdu, i koji su poradi toga ubijeni. Oni su dosljedno milosrdni. Oni nalikuju Isusu u životu i umiru poput Isusa.” 

Sv. Óscaro Romero, glas onih koji nemaju glasa

Papa Franjo proglasio ga je 2015. blaženim, a 2018. svetim. Za tu prigodu Franjo je odabrao obući isti onaj pojas umrljan krvlju kojeg je 24. ožujka 1980. nosio Romero kod oltara za kojim je bio ubijen dok je slavio Misu.