Atanazije Aleksandrijski

Danas nosi nadimak „Veliki“ – njegovi protivnici su Atanazija (oko 300.-373.) ismijavali kao „crnog patuljka“.

Potjecao je iz kršćanske obitelji, a rođen je oko 300. godine u teološkom uporištu Aleksandriji (današnji Egipat). Tamo je Atanazije stekao izvrsno obrazovanje, kako filozofsko tako i biblijsko. Kao đakon pratio je aleksandrijskog patrijarha na Nicejski koncil 325. godine, gdje je sastavljeno Nicejsko vjerovanje i osuđen aleksandrijski svećenik Arije. Arije je učio da je Krist izvanredno stvorenje, ali ne i pravi Bog. Unatoč koncilskoj osudi, ova se ideja nastavila širiti – čak su se i carevi i biskupi pridržavali te doktrine.

Atanazije je to vidio kao prijetnju samom spasenju i, kao aleksandrijski patrijarh od 328. nadalje, poduzeo je beskompromisne mjere protiv svih koje je smatrao Arijevim sljedbenicima. Zbog svog stila vodstva, koji su protivnici opisali kao „tiranski“, Atanazije je nekoliko puta proglašen svrgnutim sa službe patrijarha. Kad je riječ o pitanjima vjere, nije se obazirao na svoje svećenstvo niti na samog cara, zbog čega je proveo 17 godina svog mandata u progonstvu. U Istočnoj i Zapadnoj Crkvi rigorozni patrijarh sada je cijenjen kao crkveni naučitelj (katholisch.de; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.