Franciska Rimska

Zaštitnica vozača – a sama nije znala voziti auto. Kako je uopće dobila ovaj „zadatak“? Promotrimo li pomnije Franciskin život (1384.-1440.), pronaći ćemo tri dobra razloga za taj izbor.

Prvo: Nije se dala omesti. Kad je Franciska rođena u Rimu 1384., Vječni grad bio je sve samo ne svet. Dok je papa već bio preselio svoje sjedište u Avignon, Rim je propadao, patio od sitnih ratova lokalnih vladajućih obitelji i bio pogođen kugom. Kao kći rimske plemićke obitelji, Franciska je mogla dijeliti sebični život više klase, ali nije dopustila da je zarazi rašireni nemoral. Još kao mlada djevojka brinula se za potrebite i željela je postati redovnica. No njezini su roditelji imali druge planove i vjenčali su je kad je imala 12 godina.

Drugo: Uvijek je pronalazila put. Franciska je ostala u braku 40 godina i imala je šestero djece. A ipak je ostala vjerna svojim idealima. Uz blagoslov svog razboritog muža, Franciska se intenzivno posvetila njezi, živjela je strogim asketskim životom i noći provodila u molitvi. Nakon smrti supruga 1436. Franciska je ušla u samostan koji je prije toga osnovala.

Treće: Držala je trag. Franciska je bila mistično nadarena i bojala se mučnih vizija pakla koje su je progonile. Posljednjih godina života, međutim, stalno je uz sebe viđala anđela koji joj je davao sigurnost. Franciska je praktički koristila svoje preobražavajuće svjetlo za čitanje i pisanje noću.

Franciska je umrla 9. ožujka 1440., a svetom je proglašena 1608. godine. Papa Pio XI. proglasio ju je 1925. godine zaštitnicom vozača automobila. Spomendan joj je 9. ožujka (katholisch.de; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.