Sofija Rimska

Danas, ako u školskom razredu na zapadu viknete „Sofia“ (u prijevodu „mudrost“), često će se javiti nekoliko djevojčica – a to je ime dovelo i do neke određene zbrke u kalendaru svetaca.

O Sofiji Rimskoj († oko 304.), današnjoj svetici, malo se zna. Bila je kršćanka koja je umrla za svoju vjeru za vrijeme Dioklecijanova progona. U srednjem vijeku bila je djelomično pomiješana s istoimenom milanskom Sofijom (2. st.).

Kada su križari na istoku naišli na mnoge pravoslavne crkve Svete Mudrosti (npr. čuvenu Hagia Sophia u današnjem Istanbulu), pogrešno su vjerovali da su sve te crkve bile posvećene Sofiji Rimskoj. U pravoslavnom kulturnom području, „Sofija“ se odnosi na božansku Mudrost, a ne na ljudsku osobu (katholisch.de; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.