Žene zahvaljuju Papi. Izjava Međunarodne unije vrhovnih poglavarica

Nakon što je papa Franjo dao objaviti Apostolsko pismo u obliku motuproprija Spiritus Domini o izmjeni Kan. 230 § 1 Zakonika kanonskog prava o pristupanju žena službama lektorata i akolitata, iz svijeta stižu brojna pisma zahvale. Jedno od značajnijih je svakako izjava Međunarodne unije vrhovnih poglavarica (UISG) koju donosimo u cijelosti.

Spiritus Domini – izjava UISG-a

Hvala Sveti oče! Izražavamo zahvalnost papi Franji na motupropriju Spiritus Domini te svim osobama koje su dale svoj doprinos u proučavanju i istraživanju za ovaj novi korak koji vidi ministerijalno sudjelovanje žena u Crkvi.

Sviđa nam se vidjeti naslov motuproprija: Spiritus Domini. Kao što Sveti otac kaže, u pismu upućenom kardinalu Ladariji, prefektu Kongregacije za nauk vjere, odluka da ne samo muškarci već i žene mogu biti lektori ili akoliti znak je i odgovor na “dinamičnost koja karakterizira prirodu Crkve”, dinamiku koja pripada Duhu Svetomu koji neprestano izaziva Crkvu u poslušnosti Objavi i stvarnosti.

Ovaj nam je dokument dostavljen na dan slavlja Krštenja Gospodinova, dan kada se Bog objavljuje u zajedništvu s Isusom koji sebe čini slugom. Gledajući Isusa, obnavljamo svoje zajedničko krsno dostojanstvo kao Sinovi i Kćeri u Njemu, kao braća i sestre. Polazeći od krstionice, a zatim od krizme, mi svi i sve koji smo kršteni i krštene postajemo sudionici/e Kristova života i poslanja te smo sposobni/e služiti zajednici.

Mogućnost davanja doprinosa misiji Crkve, dijeljenjem (ministerijalnih) službi, pomoći će shvatiti, kao što to Sveti otac kaže u pismu, da smo u ovoj misiji “usmjereni jedni prema drugima” (tal. “siamo ordinati l’uno all’altro”), zaređeni i nezaređeni službenici, muškarci i žene, u međusobnoj relaciji. To jača evanđeosko svjedočanstvo zajedništva.

Na mnogim mjestima žene, a posebno posvećene žene, prema smjernicama biskupa, vrše razne pastoralne službe odgovarajući na potrebe evangelizacije.

I tako je motuproprij sa svojim univerzalnim karakterom potvrda crkvenog puta u prepoznavanju službe “tolikih žena koje su brinule i brinu za služenje Riječi i Oltaru”.

Međunarodna unija vrhovnih poglavarica

Međunarodna unija vrhovnih poglavarica  (tal. Unione Internazionale Superiore Generali, eng. International Union of Superiors General) crkveno je tijelo papinskoga prava, ustanovljeno 1965. godine, a okuplja 1900 družbi papinskoga i dijecezanskog prava s više od 600 tisuća redovnica u svijetu.

(fratellanza.net)

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.