Smjernice HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

Na mrežnim stranicama Hrvatske biskupske konferencije objavljen je 8. prosinca 2023. „Pravilnik o ustroju i djelovanju Nacionalnog ureda HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba”. Istoga dana, na svetkovinu Bezgrešnog začeća BDM, na mrežnim stranicama HBK objavljene su i nove „Smjernice HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

U Smjernicama se primjerice navodi da „svima koji dolaze u doticaj s maloljetnicima i odraslim ranjivim osobama u crkvenom okruženju, potpuno je zabranjeno:

  • koristiti bilo kakve mjere tjelesnog kažnjavanja;
  • uspostavljati privilegirane odnose koji bi po svojoj prirodi mogli dovesti do bilo kakvoga iskorištavanja maloljetnika za vlastite seksualne, emocionalne, materijalne ili druge potrebe;
  • ostavljati maloljetnika ili ranjivu osobu u situaciji koja je potencijalno opasna za njegovu fizičku ili psihičku sigurnost;
  • ulaziti u spolne radnje ili aktivnosti s maloljetnicima i odraslim ranjivim osobama;
  • provoditi nepotrebno i prekomjerno vrijeme nasamo s maloljetnicima i ranjivim osobama ili ih voditi u privatne prostorije;
  • tražiti od maloljetnih ili ranjivih osoba da čuvaju tajnu;
  • upuštati se u ponašanja koja vode diskriminaciji;
  • fotografirati ili snimati maloljetnika i osobu koja ne može brinuti o sebi bez pisanog pristanka roditelja ili skrbnika;
  • objavljivanje ili širenje slika s prepoznatljivim licima djece putem društvenih mreža, bez pristanka roditelja ili skrbnika”

Bit će, primjerice, potrebno pratiti poštovanje ovih posljednjih dviju zabrana na župnim stranicama, društvenim mrežama i drugim crkvenim medijima.

Uz to, pod naslovom 7.2. Informiranost i komunikacija” se, primjerice navodi: „Crkva namjerava pridonijeti širenju kulture zaštite putem ozbiljnog ulaganja u komunikaciju s inicijativama za informiranje i osposobljavanje koje se odnose prvenstveno na osobe, skupine i odgovorne urede.

Koristeći se kompetentnim osobljem i odgovarajućim tehnologijama, mjerodavan Ured HBK-a i biskupijski povjerenici dužni su u tu svrhu na mrežnim stranicama Ureda HBK-a i uredȃ biskupijskih povjerenika objaviti crkvene dokumente koji se odnose na ovu temu i skicu postupaka koje treba slijediti, te ponuditi različite edukacijske materijale i pružiti potrebne informacije i odgovore na često postavljana pitanja, vodeći računa o zaštiti dostojanstva žrtava.

Na biskupijskim mrežnim stranicama treba se na vidljivom i lako dostupnom mjestu nalaziti ime biskupijskog povjerenika i načini na koji ga je moguće kontaktirati, kao i popis drugih osoba u konkretnoj biskupiji kojima se žrtve i njihovi bližnji mogu javiti tražeći savjet, pomoć i podršku.

Važno je da crkvena zajednica, na najprikladnije načine, bude informirana i svjesna onoga što se u njoj događa i da u to nužno bude uključena; ona također mora biti motivirana postati sudionicom djelotvorne prevencije i zaštite kako unutar svojih institucija tako i u društvu, ali i aktivne brige i pomoći u ozdravljenju onih koji su preživjeli traumu zlostavljanja”.

Sadržaj Smjernica HBK za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba izgleda ovako:

UVOD

1. Područje primjene

2. Kulturno prilagođena politika zaštite

3. Moralna, pastoralna i upravljačka odgovornost crkvenoga vodstva

4. Sigurna okruženja i odgovorni pojedinci

4.1. Obaviještenost i jačanje svijesti o osobnoj odgovornosti za prijavljivanje

4.2. Razboritost u pastoralnoj praksi 

4.3. Obnova povjerenja i uključenost osoba koje su pretrpjele nasilje 

5. Pojam spolnog zlostavljanja i drugih oblika zlostavljanja

6. Norme i postupci. Suradnja s civilnom vlašću

6.1. Način prijave

6.2. Postupak prijave

6.3. Postupanje po primitku obavijesti o spolnom zlostavljanju maloljetnika i odraslih ranjivih osoba

6.3.1. Provjera vjerojatnosti notitiae criminis

6.3.2. Prethodna istraga

6.3.3. Kazneni postupci nakon prethodne istrage

6.4. Odnos s građanskim vlastima

7. Prihvaćanje, slušanje i pastoralno praćenje osoba koje su pretrpjele zlostavljanje i njihovih obitelji

7.1. Prihvaćanje i stručna potpora žrtvama zlostavljanja i njihovim obiteljima

7.2. Informiranost i komunikacija

 8. Odabir, formacija i praćenje pastoralnih radnika i klera

8.1. Odabir

8.2. Formacija

8.3. Praćenje

9. Briga za osobu koja je mogući počinitelj

10. Kontinuirano poboljšanje kvalitete zaštite postupcima unutarnje i vanjske revizije

ZAKLJUČAK

Cijeli dokument dostupan je na mrežnim stranicama HBK pod nazivom: „Smjernice HBK-a za zaštitu maloljetnika i odraslih ranjivih osoba” (hbk.hr; fratellanza.net).

Hvala što ste pročitali ovaj tekst. Ako želite pratiti slične sadržaje, pozivamo vas da zapratite naš WhatsApp kanal fratellanza.net klikom OVDJE ili našu Fb stranicu klikom OVDJE.