Digitalizira se arhiv biskupa Aloisa Hudala koji je preko Rima spašavao naciste

Smatra se “kompleksnom crkvenom figurom” razdoblja holokausta: Alois Karl Hudal bio je rektor svećeničkog zavoda Santa Maria dell’Anima u Rimu tijekom razdoblja holokausta. Sada će se njegov arhivski materijal digitalizirati uz pomoć američkog Memorijalnog muzeja holokausta u Washingtonu.