Papa nalaže vizitaciju Kongregacije za kler

Kongregacija je odgovorna za oko 410.000 katoličkih svećenika širom svijeta: Prema medijskim izvještajima, Papa Franjo sada nalaže internu vizitaciju Kongregacije za kler. Već je poznato koji bi biskup trebao izvršiti reviziju.