Majka Tereza

Unatoč brojnim kritikama i knjigama “raskrinkavanja”, njezino je ime još uvijek sinonim za nesebično milosrđe: Majka Tereza (1910.-1997.).

I vizualno zagađenje značajno narušava mentalno zdravlje ljudi

Smanjenje veličine reklamnih natpisa, ograničavanje broja reklamnih panoa, obnova ili uklanjanje ruševnih objekata, uređivanje fasada, ulica i pravilno postavljanje elemenata može pomoći u smanjenju vizualnog zagađenja.

Zar Bog kažnjava potomke zbog grijeha predaka?

VIDEO Nažalost, teza o povezanosti grijeha i trpljenja u 20. se stoljeću ponovno snažno afirmirala u pentekostalnom pokretu, a takve je teološke nesuvislosti preuzeo i dio katoličkog karizmatskog pokreta.

Dr. Kljajić: Novozavjetna promjena paradigme o uzročno-posljedičnom odnosu grijeha i bolesti

Svatko, na koncu, bolest, svoju ili drugih, doživljava osobno – i u kršćanstvu, odnosno u Katoličkoj Crkvi. No, smatrati bolest isključivo posljedicom grijehâ, osobnih ili srodnikâ, nije kompatibilno s biblijskim stavovima, osobito ne s onim evanđeoskim, odnosno Isusovim. Bolest nije Božje prokletstvo, nego tajanstvena datost u kojoj je Bog čovjeku osobito blizak. (Stipo Kljajić)

David M. Turoldo: Živim svaki dan, ne kao da je posljednji, već prvi

Tema sve Turoldove poezije je Bog. Bog koji ti ne garantira sigurnost i jasnoću, već nadu da se uvijek hrabro ide naprijed; koji nije tu da te kontrolira i kažnjava, već ti je blizak, razumije te, sluša, voli. No intervju je ovo za sve, vjernike i nevjernike, o boli, bolesti, patnji i smrti.