Papa: Ovo je ispravno tumačenje AL i ‘ne postoje druge interpretacije’

U ponedjeljak, 5. rujna 2016., papa Franjo poslao je monsinjoru Sergiu Alfredu Fenoyu, delegatu Pastoralne crkvene pokrajine Buenos Airesa u Argentini, pismo u kojemu daje svoje odobrenje njihovim Temeljnim kriterijima za primjenjivanje VIII. poglavlja Amoris laetitia.