BDM Guadalupska

Španjolska misija na području današnjeg Meksika bila je, u najmanju ruku, troma: okrutna strategija osvajanja, kulturološki genocid i nedostatak katehetskih uputa slabo su uspjeli nadahnuti domorodačko stanovništvo za kršćansku religiju svojih kolonijalnih gospodara.

Prikazanje BDM – Gospa Jeruzalemska

Spomendan je uspomena na pripovijest prema kojoj su trogodišnju Mariju roditelji Joakim i Ana donijeli u Jeruzalemski hram kao „dar”. Nedostatak biblijske osnove za ovu marijansku svetkovinu može biti iznenađujući: iako Kur’an izvještava da je Marija predana na skrb hramskom svećeniku Zahariji, ocu Ivana Krstitelja, ova pripovijest se ne nalazi u Novom zavjetu.

Nakon 1933. Dikasterij za nauk vjere nikada nije izravno intervenirao u priznavanje autentičnosti navodnih nadnaravnih pojava

Víctor Manuel kard. Fernández: Nakon 1933. tadašnja Sveta kongregacija Svetoga uficija nikada nije izravno intervenirala u priznavanje nadnaravnosti ili autentičnosti navodnih nadnaravnih pojava. Štoviše, u tim su se pitanjima sami dekreti Kongregacije u posljednjim desetljećima izražavali izrazima koji isključuju uplitanje Dikasterija: „Kongregacija za nauk vjere ne može biti ni najmanje uključena u takvu izjavu“ (2008.).

Tonino Bello: Sveta Marijo, ženo kruha

Povodom početka marijanskog mjeseca svibnja, donosimo molitvu „Sveta Marijo, ženo kruha“ koju je napisao poznati biskup mirotvorac don Tonino Bello (1935.-1993.)

Marija, ime koje ujedinjuje

Shahrzad Houshmand Zadeh: Postoje stotine džamija nazvanih po Mariji, u Aziji, Africi, na drugim kontinentima, kod sunita i šijita.

Značenje Marije danas 

Tijekom povijesti kršćani su nastojali sve dublje razumjeti ulogu Marije, Isusove majke, u kršćanskoj objavi.

Cantalamessa: Crkva ne bi trebala biti zatvoreni dvorac koji ograđuje Evanđelje

Propovjednik Papinskog doma jutros je u dvorani Pavla VI., u prisutnosti Pape, imao treću adventsku propovijed u kojoj promišlja o ulozi Marije u Crkvi: “U posljednje vrijeme mnogo je učinjeno kako bi se povećala prisutnost žena u sferama odlučivanja u Crkvi a još mnogo toga tek treba učiniti”

Papa Franjo: Posuda milosrđa

Druga meditacija duhovnih vježbi za svećenike koje je održao Papa Franjo 2. lipnja 2016. godine. Ova meditacija pod naslovom “Posuda milosrđa” bila je u Bazilici Svete Marije Velike.